Projekt: Ulaganje u digitalizaciju poslovanja društva BOYA

Projekt  je  sufinanciran  sredstvima  iz  Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Korisnik projekta: BOYA d.o.o., OIB: 78228746241, Ulica Vjekoslava Heinzela 21, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

 • Kratki opis projekta

Tvrtka BOYA d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0464 za provedbu projekta „Ulaganje u digitalizaciju poslovanja društva BOYA“.

Društvo projektom planira ulaganje u digitalnu transformaciju koja će omogućiti poboljšanje kvalitete poslovanja i poslovnog upravljanja, optimizaciju i poboljšanje poslovnih procesa te uvođenje novih poslovnih modela. Predmetnim projektom plan je u poslovanje implementirati CRM (Customer Relationship Management)  i project managemet softver putem trajne licence prvenstveno za potrebe procesa proizvodnje i upravljanja ljudskim potencijalima, ali i druge ključne poslovne procese.

Razdoblje provedbe projekta: Projekt se provodi od 01. siječnja 2023. do 01. siječnja 2024.

 • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos jačanju tržišne pozicije te povećanju konkurentnosti, učinkovitosti i otpornosti poslovanja hrvatskih MSP-ova povećanjem digitalizacije i jačanjem digitalnih vještina u svrhu digitalne transformacije.

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)
 • Jačanje konkurentnosti društva BOYA d.o.o. povećanjem digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poduzeća (povećanje prihoda od prodaje 50,00%);
 • Unapređenje poslovnih procesa poduzeća BOYA d.o.o. uvođenjem digitalnih rješenja u poslovanje za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga i organizacijskih praksi te jačanjem digitalnih vještina zaposlenika (broj poslovnih procesa unaprijeđenih uvođenjem rješenja iz područja digitalizacije u svrhu digitalne transformacije: 10; broj zaposlenika educiranih za korištenje novih implementiranih sustava: 3).
 • Očekivani rezultati projekta

Predmetnim projektom će se u poslovanje implementirati digitalno rješenje i alati koji će omogućiti jačanje tržišne pozicije tvrtke, ali i rast produktivnosti kroz jačanje digitalnih kapaciteta poslovanja.

 • povećanje prihoda od prodaje za 50,00%
 • broj poslovnih procesa unaprijeđenih uvođenjem rješenja iz područja digitalizacije u svrhu digitalne transformacije: 10; broj zaposlenika educiranih za korištenje novih implementiranih sustava: 3.
 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 274.970,00 HRK / 36.494,79 EUR
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 274.970,00 HRK / 36.494,79 EUR
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstva iznose: 151.233,46 HRK / 20.072,13 EUR

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Maju Mesić na: maja@boya.hr

Za više informacija o fondovieu  posjetite https://fondovieu.gov.hr/ Za više informacija o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti posjetite https://planoporavka.gov.hr/